Top 10 Programe Europene de finanțare

26 May 2017 | Scris de Marian in Actualitate, Bani, Economie, Top10 cu 0 comentarii

Creative Europe 1.

Este un program-cadrul de finanțare a culturii, patrimoniului cultural și a programelor audiovizuale. Noul program, desfășurat între 2014 și 2020 se concentrează pe diveristatea culturală și lingvistică europeană. Identificând nevoile specifice ale sectoarele culturale și creative care urmăresc să depășescă granițele naționale, care urmăresc să creeze o legătură mai strânsă și să promoveze diversitatea lingvistică și culturală, acest program este complementar altor programe de finanțare europene precum fondurile structurale pentru investiția în sectoarele cultural și creativ, restaurare a patrimoniului, servicii și infrastructură în cultură, digitizarea fondurilor culturale și pentru înmulțirea înstrumentelor de cooperare externă.

Pot aplica pentru acest program de finanțare autorități locale și regionale, ONG-uri, univeristăți și diverse alte asociații și corporații cu profil cultural sau creativ din țări membre UE sau țări non-membre UE dar care fac parte din categoria țărilor candidate la aderarea la UE, țări din Balcani, țări din Mediterana, țări din Zona Economică Europeană sau din Elveția. Programul are un buget anual votat de Parlamentul European de 201,4 milioane de euro.

Employment and Social Innovation (EASI)

Programul UE pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI) este un instrument de finanțare la nivelul UE menit să promoveze crearea unui număr cât mai mare de locuri de muncă de calitate și durabile, să garanteze o protecție socială adecvată și decentă, să lupte împotriva excluziunii sociale și sărăciei și să îmbunătățească condițiile de muncă.

EaSI este gestionat direct de Comisia Europeană. Reunește trei programe ale UE care au fost gestionate separat în perioada 2007-2013: PROGRESS, EURES și Microfinanțare Progress. Din ianuarie 2014 și până în anul 2020 aceste programe constituie cele trei axe al EASI având următoarele obiective: modernizarea politicilor sociale și de ocupare a forței de muncă pentru care se acordă 61% din bugetul total (prin programul PROGRSS), promovarea mobilității profesionale pentru care se acordă 18% din bugetul total (programul EURES) și facilitarea accesului la microfinanțare și încurajarea antreprenoriatului social pentru care se acordă 21% din bugetul total (programul Microfinanțare Progress).

Pot aplica ONG-uri, IMM-uri, corporații, univeristăți, fonduri de investiții care au ca domeniu de activare ocuparea forței de muncă, politici sociale, informare, training și educație, economie și politici ale IMM-urilor care fac parte din cadrul țărilor membre UE sau țări din Balcani, țări candidate la aderare, Elveția sau țări din Zona Economică Europeană. Are un buget anual de 122 milioane de euro.

 

Justice Programme

Este programul european care urmărește să finanțeze dezvoltarea domeniului juridic în zona europeană prin promovarea cooperări în domeniul juridic civil și penal.  Este structurat pe trei axe: Justiție Civilă (JCIV), Justiție Penală (JPEN), Programul de Informare și Prevenție împotriva Dependenței de Narcotice (DPIP). Pot aplica autorități locale sau regionale, centre de cercetare, univeristăți, școli, ONG-uri sau organizații internaționale din cadrul țărilor membre UE, țări în curs de aderare,  din Balcani sau din Zona Economică Europeană. Are un buget anual de 50,2 milioane de Euro (buget global de 378  milioane de euro).

Connecting Europe Facility (CEF 1.)

Este un program european de finanțare valabil între anul 2014 și 2020 ce urmărește investiția în Transport, Energie și Telecomunicații. Obiectivul major este reprezentat de dezvoltarea unei politici europene interesată în realizarea unor rețele de comunicații trans-europene, de a dezvolta politici în sectorul energetic, de transport și de telecomunicații, și a construi și dezvolta infrastructura. Este structurat pe trei sub-programe: Rețeaua Trans-Europeană de Energie (TEN-E), Rețeaua Trans-Europeană de Transport (TEN-T) și INFSO.

Pot aplica pentru finanțare centre de cercetare, autorități locale și regionale, univeristăți, ONG-uri, corporații care au ca domeniu de interes transportul, energia, mediul, inovarea sau telecomunicațiile și care fac parte din cadrul țărilor membre UE. Are un buget global de 30 de miliarde de euro.

European Youth Foundation

Este un program european de susținere a voluntariatului în Europa. EYF este un fond european creat în anul 1972 de către Consiliul Europei având ca obiectiv major respectarea drepturilor fundamentale și a libertății omului. EYF încurajează cooperarea între tinerii din Europa prin acordarea unui sprijin financiar pentru activităţile de tineret care servesc la promovarea păcii, înţelegerii şi cooperării în spiritul respectului pentru drepturile omului, democraţiei, toleranţei şi solidarităţii.

Fundația europeană pentru tineret oferă sprijin financiar următoarelor tipuri de activităţi întreprinse de ONG-uri sau reţele de tineret sau de alte ONG-uri implicate în domenii relevante pentru politica şi activitatea de tineret a Consiliului Europei: activităţi educative, sociale, culturale şi umanitare cu caracter european; activităţi care urmăresc consolidarea păcii şi cooperării în Europa; activităţi menite să promoveze strânsa cooperare şi mai buna înţelegere între tinerii din Europa, în special prin dezvoltarea schimbului de informaţii;  activităţi menite să stimuleze ajutorul reciproc în Europa şi în ţările dezvoltate în scopuri culturale, educative şi sociale; studii, cercetare şi documentare pe probleme de tineret.

Pot aplica pentru aceste fonduri atât ONG-uri din cadrul țărilor membre UE cât și țări în curs de aderare, din Balcani, din Zona Economică Europeană sau Elveția. Are un fond anul de 3 milioane de euro.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

FacebookTwitterGoogle+
Marian

Scrie un comentariu

(Intrebare Anti-Spam)