Top 10 Programe Europene de Finanțare (I)

24 May 2017 | Scris de Marian in Actualitate, Bani, Economie, Top10 cu 0 comentarii

ERDF sau Fondul European de Dezvoltare Regională 

Este un fond structural creat încă din anul 1975 care urmărește coeziunea economică, socială și teritorială prin eliminarea disparităților regionale. Se acordă o atenție deosebită regiunilor afectate de un handicap natural sau demografic grav și permanent, cum ar fi regiunile cele mai nordice, caracterizate printr-o densitate foarte scăzută a populației, precum și regiunile insulare, transfrontaliere și muntoase. Axele prioritare pentru perioada 2014-2020 sunt: cercetarea și inovarea, tehnologiile informației și comunicațiilor, IMM-urile, promovarea unei economii cu emisii scăzute de dioxid de carbon cât și crearea de locuri de muncă, cooperarea teritorială. Are un buget global de 183, 3 miliarde de euro putând fi folosit de către țările membre UE prin intermediul autorităților locale și regionale, centrelor de cercetare, IMM-urilor, ONG-urilor etc.

Horizon 2020

Este un fond european creat în anul 2014 de către Comisia Europeană pentru a susține cercetarea în cadrul Uniunii. Este al optulea program de finanțare din cadrul Programelor Cadru pentru Dezvoltare Tehnologică și Cercetare. Programul este implementat de către Comisia Europeană prin structuri ale Directoratului General al Uniunii: Directoratul General pentru Dezvoltare și Inovare (DG RTD),  Directoratul General pentru Rețele de Comunicații și Tehnologie, Agenția Executivă pentru IMM-uri, Agenția Executivă pentru Cercetare sau altele. Are în prezent un buget global de 80 de miliarde de Euro

Astfel, centre de cercetare, autorități locale, corporații, IMM-uri, ONG-uri, universități sau diverse alte tipuri de organizații pot propune un proiect de cercetare foarte clar în care să se specifice tipul acțiunii de cercetare, să corespundă domeniilor-cadru susținute de acest grant și care să treacă de evaluarea specialiștilor fondului Horizon. Se adresează atât țărilor membre UE cât și Elveției, tărilor în curs de dezvoltare din Asia și America Centrală, Israel și Zona Verde, țărilor din Mediterana etc.

European Social Fund (2014-2020)

Fondul Social European ste principalul instrument al UE pentru promovarea ocupării forței de muncă și a incluziunii sociale. Acest fond urmărete să instruiască oamenii să-și găsească un loc de muncă sau un loc de muncă mai bun, să integreze în societate persoanele defavorizate, să îmbunătățească educația și formarea în câmpul muncii, să amelioreze calitatea serviciilor publice. Anul acesta FSE împlinește 60 de ani de existență. Pentru perioada 2014-2020 acest instrument structural însumează un fond global de 30 de miliarde de euro.

COSME.1 (2014-2020)

Este fondul european pentru competivitatea întreprinderile și întreprinderilor mici și mijlocii. COSME are ca obiectiv reducerea decalajelor pe piață în ceea ce privește furnizarea de finanțări pentru IMM-uri. Până în 2020 s-a estimat că se vor fi alocat aproximativ 21 de miliarde de euro prin împrumuturi sau investiții de care vor contribui între 220 000 și 330 000 de întreprinderi mici și mijlocii. De fondurile COSME pot beneficia IMM-uri din cadrul țărilor membre UE, țări candidate să adere la UE, țări din Balcani sau țări din Mediterana.

ERASMUS PLUS

Este programul Uniunii Europene pentru educație, formare profesională și tineret ce se desfășoară între anii 2014-2020 și care are ca obiectiv sporirea cunoștințelor și aptitudinilor în educație și sport cât și dezvoltarea sistemelor de învățământ și training profesional. Erasmus+ va oferi unui număr de peste 4 milioane de europeni posibilitatea de a studia, de a se forma, de a câștiga experiență profesională și de a participa la programe de voluntariat în alte țări. Totodată va finanța parteneriate transnaționale între diferite organizații și instituții de educație, formare și tineret, cu scopul de a coopera și de a construi punți între sistemul educațional și câmpul muncii prin care să faciliteze acoperirea deficitului de competențe necesare astăzi. Programul Erasmus Plus (2014-2020) are un buget total de 14,7 miliarde de euro fiind mai mare decât cele de până acum de care pot beneficia studenți din cadrul țărilor membre UE sau țări candidate etc.

 

 

 



Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

FacebookTwitterGoogle+
Marian

Scrie un comentariu

(Intrebare Anti-Spam)